MỤC LỤC

Phần 1

LỜI NGỎ
HIẾU NGHĨA
BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI CON ÐỐI VỚI CHA MẸ
TÍCH VỊ TỲ KHƯU PHỤNG DƯỠNG CHA MẸ
PHỤNG DƯỠNG CHA MẸ THOÁT KHỎI NẠN CHẾT
GIẢI THÍCH 10 PHÁP VƯƠNG
TÍCH NGƯỜI NGHÈO SUTANA

Phần 2

TÍCH CON KÊN KÊN CHÚA
TÍCH CHIM VẸT
TÍCH VOI CHÚA
BA HẠNG CON
CÔNG ƠN CHA MẸ KHÔNG DỄ ĐỀN ĐÁP
GIẢI THÍCH 4 PHÁP SAMPÀDA

Xin xem thêm: Hạnh Phúc An Lành, tập 1

-ooOoo-

Lời Ngỏ

Phàm con người sanh ra trong đời này, không có một ai mà không phải mang ơn, người mang ơn đầu tiên là mẹ và cha.

Trong đời, một con người tốt, là người phải có 2 đức tính làm tiêu chuẩn đó là “biết ơn và đền ơn”. Biết ơn là việc dễ, còn đền ơn cho xứng đáng không phải là việc dễ dàng đâu!

Ðọc quyển sách nhỏ của sư Hộ Pháp, chúng tôi hiểu rõ thêm bổn phận người con và biết cách đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha một cách xứng đáng. Chúng tôi vô cùng hoan hỉ, phát sanh đức tin trong sạch ấn hành quyển sách nhỏ này, làm món quà pháp đến cho những người con có hiếu nghĩa đối với thân mẫu và thân phụ của mình.

Và trong những ngày lễ đáng ghi nhớ như lễ mừng thọ, lễ tang, lễ thăng chức, lễ tân gia, lễ khai trương, v.v… chúng ta nên tặng sách đến các vị khách quý làm món quà lưu niệm. Trong quyển sách, dán thêm trang đầu để ghi tên vị khách và ý nghĩa của ngày lễ ấy.

Ðó không những là pháp thí thanh cao, thiện pháp tăng trưởng, mà còn tạo được tình cảm sâu sắc, khó quên đối với vị khách quý ấy.

Vậy, chúng tôi xin giới thiệu quyển sách nhỏ này đến quý độc giả, để làm món quà pháp quý giá.

Với thiện tâm trong sáng,
Phật Tử Tổ Ðình Bửu Long

-ooOoo-

Món Quà PHáp: Hạnh Phúc An Lành - Chương VI - NIỀM THÔNG CẢM CON NGƯỜI
HIẾU NGHĨA - PHẦN 1: BỔN PHẬN LÀM CON PHẢI BIẾT ƠN & BIẾT ĐỀN ƠN BỐ MẸ

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *