CHƯƠNG I: 80 Tướng Tốt Phụ CỦa Đức-Bồ-Tát Kiếp Chót (Anubyañjana)

* Nhận Xét Về Nghiệp Và Quả Của Nghiệp

* Nghiệp đó là tất cả mọi thiện-nghiệp và mọi bất- thiện-nghiệp (ác-nghiệp) là của riêng mỗi một chúng- sinh, không có liên quan với chúng-sinh nào khác cả.

* Quả của nghiệp đó là quả của đại-thiện-nghiệp, quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) là không chỉ riêng của chúng-sinh ấy mà còn có thể liên quan, ảnh hưởng gián tiếp đến chúng-sinh khác thân cận nữa.(1)

Nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh là một trong bốn điều “bất khả tư nghì,” mọi chúng-sinh nên tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, hoặc có chánh-kiến nơi nghiệp của mình (kammassakatā sammādiṭṭhi) mà thôi.

Trong tam-giới, duy nhất chỉ có Đức-Phật Chánh- Đẳng-Giác mới có trí-tuệ đặc biệt thấy rõ, biết rõ được nghiệp và quả của nghiệp không chỉ đối với Đức-Phật, mà còn đối với tất cả mọi chúng-sinh muôn loài nữa.

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thái-tử Siddhattha kiếp chót có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân là quả của 30 pháp-hạnh ba-la-mật đó là dục-giới đại-thiện- nghiệp mà vô số tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- Giác Thái-tử Siddhattha đã từng thực-hành, tích-luỹ 30 pháp-hạnh ba-la-mật trải qua vô số kiếp, suốt 20 a-tăng- kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, kể từ thời-kỳ phát nguyện ở trong tâm, khoảng thời gian suốt 7 a-tăng-kỳ; đến thời-kỳ phát nguyện ra bằng lời nói, khoảng thời gian suốt 9 a-tăng-kỳ, cho đến thời-kỳ được Đức-Phật Dīpaṅkara thọ ký xác định thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama.

Trong suốt khoảng thời gian gồm có 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã thực-hành, bồi bổ đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật đó là dục- giới đại-thiện-nghiệp có mục đích cứu cánh cuối cùng trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

30 pháp-hạnh ba-la-mật đó là dục-giới đại-thiện- nghiệp đã được lưu-trữ, tích lũy ở trong tâm liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, cho đến kiếp chót cho quả tái- sinh làm người là kiếp Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thái-tử Siddhattha, khi Đức-Bồ-tát sinh hạ ra đời có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân (mahāpurisalakkhaṇa).

Đức-Phật dạy trong kinh Lakkhaṇasutta, mỗi tướng tốt đều do quả trực tiếp của mỗi đại-thiện-nghiệp pháp- hạnh ba-la-mật, được biểu hiện nơi kim thân của Đức- Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân.

Vì vậy, các vị Bà-la-môn trí-thức học rộng, hiểu biết bộ sách xem tướng của dòng dõi Bà-la-môn, mới có thể tiên đoán biết Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thái-tử Siddhattha, khi trưởng thành sẽ đi xuất gia và chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

Thật vậy, đúng theo lời tiên đoán của các vị Bà-la-môn trí-thức, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thái-tử Siddhattha từ bỏ cung điện đi xuất gia năm 29 tuổi, và trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác năm 35 tuổi. Đó là quả của 30 pháp-hạnh ba-la-mật, dục-giới đại-thiện-nghiệp.

Quả của dục-giới đại-thiện-nghiệp, 30 pháp-hạnh ba- la-mật ấy không chỉ trực-tiếp riêng cho Đức-Phật, mà còn có ảnh hưởng tốt gián-tiếp đến các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, từ thế hệ xưa cho đến thế hệ ngày nay, và còn tiếp tục đến thế hệ mai sau, cho đến khi giáo-pháp của Đức-Phật bị mai một hoàn toàn.

80 Tướng Tốt Phụ CỦa Đức-Bồ-Tát Kiếp Chót (Anubyañjana)

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, cho nên khi đản- sinh ra đời, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân (mahāpurisalakkhaṇa) và 80 tướng tốt phụ (anubyañjana).

Như trong bài kinh Āṭānāṭiyasutta(1) có câu kệ:

“UpetāBuddhadhammehi, aṭṭharasāhi nāyakā Bāttiṃsalakkhaṇūpetā-sītānubyañjanādharā.”

Chư Phật có đầy đủ mười tám đức,

Ba mươi hai tướng tốt bậc đại-nhân,

Cùng trọn vẹn tám mươi tướng tốt phụ,

Chư Phật cao thượng cả thân lẫn tâm.

Trong bộ Jinālaṅkāraṭīkā trình bày 80 tướng tốt phụ của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác như sau:

1-   Bốn ngón tay dài bằng nhau (trừ ngón cái) khít vào nhau, và năm ngón chân dài bằng nhau, khít vào nhau, không có kẽ hở.

2-   Ngón tay, ngón chân từ gốc đến đầu thon mềm mại.

3-   Ngón tay, ngón chân tròn trịa xinh đẹp.

(3 tướng tốt phụ của ngón tay, ngón chân)

4-   Móng tay, móng chân đỏ hồng như ngọc.

5-   Móng tay, móng chân cao nhọn hơi cong.

6-   Móng tay, móng chân đẹp hoàn toàn.

(3 tướng tốt phụ của móng tay, móng chân)

7-   Hai mắt cá bàn chân không lộ rõ.

8-   Hai bàn chân, mỗi bàn chân có năm ngón dài bằng nhau.

9-   Dáng chân bước đi đẹp, như bước chân của voi chúa.

10-    Dáng chân bước đi thu thúc, như sư tử chúa.

11-   Dáng chân bước đi khoan thai, như con hạc chúa.

12-   Dáng chân bước đi khoan thai, như con bò chúa.

13-   Chân phải bắt đầu bước đi trước.

(5 tướng tốt phụ về dáng đi)

14-    Hai đầu gối tròn trịa đẹp.

15-    Đầy đủ tướng tốt của đàn ông.

16-    Lỗ rốn tròn trịa không có nếp nhăn.

17-     Lỗ rốn sâu.

18- Lỗ rốn xoay tròn khu ốc bên phải. (3 tướng tốt phụ của lỗ rốn)

19-     Hai cánh tay, hai ống chân thon giống như vòi của con voi.

20-     Kim thân trên dưới cân đối xinh đẹp.

21-    Toàn kim thân từ trên xuống dưới các bộ phận rất xinh đẹp.

22-    Toàn kim thân không có tỳ vết.

23-    Kim thân không mập, không gầy, cân đối.

24-    Toàn kim thân không có nếp nhăn.

25-    Toàn kim thân không có nốt ruồi, tàn nhang v.v…

26-    Các bộ phận trong cơ thể trước sau xinh đẹp.

27-    Toàn thân có da sạch sẽ trong sáng như vàng ròng.

(9 tướng tốt phụ của thân)

28-   Đức-Phật có sức mạnh bằng 10 tỷ con voi khỏe mạnh.

29-   Lỗ mũi cao và dài, đầu mũi hơi nhọn.

30-   Lợi răng đỏ đậm.

31-   Hàm răng sạch sẽ.

32-   Hàm răng đều đặn đẹp đẽ. (2 tướng tốt phụ của hàm răng)

33-   Mắt, tai, mũi, lưỡi hoàn toàn trong sáng thanh-tịnh.

34-   Bốn cái răng nhọn tròn trịa.

35-   Đôi môi hồng đỏ (như màu đỏ lúc rạng đông).

36-   Miệng rộng.

37-   Hai lòng bàn tay có chỉ tay sâu đậm rõ ràng.

38-   Chỉ tay dài.

39-   Chỉ tay ngay thẳng.

40-   Đường chỉ tay đẹp.

(4 tướng tốt phụ của bàn tay)

41-    Toàn thân phát ra ánh sáng độ một sải. 

42-    Đôi má đầy đặn.

43-    Đôi mắt dài và rộng.

44-   Đôi mắt bên trong có năm màu (xanh, vàng, đỏ, trắng và xám).

(2 tướng tốt phụ của đôi mắt)

45-    Lưỡi hồng mềm mỏng.

46-    Đôi lỗ tai có trái tai dài.

47-    Những dây thần kinh không gút mắc.

48-    Những dây thần kinh chìm sâu.

49-    Cái đầu đẹp tròn trịa.

50-    Vầng trán rộng cao đẹp.

51-    Đôi lông mày cong tự nhiên.

52-    Đôi lông mày hình dáng đẹp.

53-    Lông mày mềm mại.

54-    Lông mày từ đầu đến đuôi cong tự nhiên.

55-    Lông mày lớn đẹp.

56-    Lông mày dài.

(6 tướng tốt phụ của lông mày)

57-   Kim thân trẻ trung tuyệt vời (không lúc nào thấy già).

58-   Kim thân mát mẻ tuyệt vời.

59-   Kim thân luôn luôn tỏa ra ánh sáng tuyệt vời.

60-   Kim thân hoàn toàn sạch sẽ, không có dơ bẩn.

61-   Kim thân mềm mại.

62-   Kim thân trơn tru xinh đẹp.

63-   Kim thân có mùi thơm.

(7 tướng tốt phụ của kim thân)

64-   Lông đều đặn.

65-    Lông mềm mại.

66-   Sợi lông uốn cong xoay bên phải.

67-    Lông có màu xanh như bích ngọc.

68-    Sợi lông tròn.

69-    Sợi lông bóng láng.

(6 tướng tốt phụ của sợi lông)

70-    Hơi thở ra, hơi thở vào vô cùng vi-tế.

71-    Miệng có mùi thơm tho(1).

72-    Tóc có màu xanh đen.

73-    Tóc xoắn khu ốc bên phải.

74-    Tóc hình dáng đẹp tự nhiên.

75-    Tóc mềm mại.

76-    Tóc không rối.

77-    Tóc đều đặn.

78-    Tóc bóng láng.

(7 tướng tốt phụ của sợi tóc)

79-    Trên đỉnh đầu tóc có mùi thơm tho.

80-    Trên đỉnh đầu phát ra tia hào quang.

Đó là 80 tướng tốt phụ của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- Giác kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- Đẳng-Giác.

CHƯƠNG I: 32 Tướng Tốt Của Đức-Bồ-Tát Kiếp Chót & Đại Thiện Nghiệp Cho Quả 32 Tướng Tốt
CHƯƠNG I: Phật Mẫu Mahāmayādevī Quy Thiên & Cuộc Đời Thái Tử Siddhattha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *