NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT GIÁO 

Dhammapaṇṇākāra

 

BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU         

nhận danh hiệu Aggamahāpaṇḍita tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011

(Rằm tháng 2 P.L.2554) 

 

 

“Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti”.

Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí.

 

 

Món Quà Pháp

Thành Kính Tri Ân 

Tất cả chúng con được biết Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theravāda là nhờ ơn Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão khác đã dày công đem Phật-giáo Nguyên-thủy Theravāda về truyền bá trên đất nước ViệtNam thân yêu này. 

Tất cả chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng quý Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tất cả chúng con.

 

 

NamoTassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

 

 

Paṇāmagāthā

Tilokekagaruṃ Buddhaṃ,

pāyāsibhayahiṃsakaṃ.

Āyunopariyosānaṃ,

gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.

Ādimajjhantakalyāṇam,

Buddhassa dhammamosadhaṃ.

Nibbānapariyosānaṃ,

gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.

Tassa sāvakasaṃghañca,

puññakkhettaṃ anuttaraṃ.

Arahattapriyosānaṃ,

gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.

Buddhaṃ Dhammañca Saṃghañca,

abhivandiya sādaraṃ.

Vesākhapuṇṇamīdīpanī,

Ayaṃ ganthā mayā katā.

 

Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo

Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giới, 

Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế.  

Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mầu, 

Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ. 

Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng, 

Con hết lòng thành kính lạy Tam-bảo, 

 Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

 Giảng giải tóm lược Ngày rằm tháng tư. 

 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

 

 

Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật-Giáo

Tỳ-Khưu Hộ-Pháp                                    

(Dhammarakkhita Bhikkhu)                      

(Aggamahāpaṇḍita)

 

Lời Nói Đầu

Nhân dịp đêm rằm tháng tư PL. 2563 năm (19-5-2019), tại ngôi chùa Tổ Bửu-Long làm lễ kỷ niệm ngày rằm tháng tư trong Phật-giáo, có 3 sự kiện lịch sử trọng đại là: 

– Ngày rằm tháng tư cách nay 2643 năm (2563+80), Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha đản sinh tại khu vườn Lumbinī.  

– 35 năm sau, vào đêm rằm tháng tư cách nay 2608 năm (2643-35), Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, tại khu rừng Uruvelā. 

– Đức-Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúngsinh suốt 45 năm, đến đêm rằm tháng tư cách nay 2563 năm (2608-45), Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn, tại khu rừng Sāla, xứ Kusinārā, thọ 80 tuổi.   

Trong đêm rằm tháng tư, tại ngôi chùa Tổ Bửu-Long làm lễ kỷ niệm ngày rằm tháng tư trong Phật-giáo, bần sư giảng giải về ngày rằm tháng tư trong Phật-giáo có 3 sự kiện lịch sử trọng đại đáng ghi nhớ.   

Bài giảng trong đêm rằm tháng tư ấy được ghi chép và bổ sung thêm để giúp độc giả tìm hiểu đại khái về Đức-Bồ-tát tiền-kiếp đầu tiên cho đến Đức-Bồ-tát kiếp chót của Đức-Phật Gotama, trải qua vô số kiếp thực-hành 10 pháphạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng trải qua khoảng thời gian suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, để trở thành ĐứcPhật Gotama. Đức-Phật Gotama có tâm đại-bi vô lượng đối với tất cả chúng-sinh muôn loài, trong vô số chúng-sinh ấy có cả m ỗi người chúng ta ngày nay. 

Quyển sách nhỏ “Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật-Giáo” này, bần sư đã cố gắng sưu tầm gom nhặt nhiều nguồn tài liệu từ trong Tam-tạng Pāḷi, bộ Chú-giải Pāḷi và các bộ sách khác liên quan đến Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tóm lược chỉ được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bần sư cố gắng hết mình giảng giải để giúp cho độc giả hiểu biết thêm đại khái về ĐứcBồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thựchành mỗi pháp-hạnh ba-la-mật, song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình.  

Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bổn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần đông chúng ta.  

Bần sư kính cẩn đón nhận những lời đóng góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kính xin quý Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 

* Quyển sách nhỏ “Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật-Giáo” này được hoàn thành do nhờ nhiều người giúp đỡ như là Dhammavara Sāmaṇera xem kỹ b ản thảo, Dhammanandā upāsikā đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyển sách và được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ấn hành.

Bần sư vô cùng hoan hỷ biết ơn tất cả quý vị.   

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (tỳ-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng phần pháp-thí thanh cao này đến Ngài ĐạiTrưởng-lão Hộ-Tông, Vaṃsarakkhitamahāthera là sư phụ của con, đồng thời kính dâng đến Ngài Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởnglão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão GiớiNghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa TừQuang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn (chùa ThiềnLâm, Huế) cùng chư Đại-Trưởng-lão đã dày công đem Phật-giáo Nguyên-thủy (Theravāda) về truyền bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, và xin kính dâng phần phước-thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kính mong quý Ngài hoan hỷ. 

Idaṃ no ñātinaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá-khứ, cầu mong quý vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài.

Imaṃ puññābhāgaṃ m ātā-pitu-ācariyañāti-mittānañceva sesasabbasattānañca dema, sabbepi te puññapattiṃ laddhāna sukhitā hontu, dukkhā muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cõi trời dục-giới, … 

Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần phướcthiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quý vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài trong khắp mọi nơi. 

Idaṃ me dhammadānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền-não trầm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả táisinh trong 4 cõi ác-giới, và cũng do năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong 7 cõi thiện-giới mà thôi.  

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí, cố gắng tinh-tấn thực-hành theo lời giáo-huấn của bậc thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháphạnh ba-la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán.  

Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép quy-y Tam-bảo và thành tâm hộ trì Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp.  

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu sắc trong Phật-giáo.  

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu ở cõi người (manussasampatti), hưởng được mọi sự an-lạc như thế nào, cũng không đắm say trong cõi người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở cõi trời (devasampatti), hưởng được mọi an-lạc như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi người chúng con chỉ có cầu mong sớm được thành tựu quả báu chứng ngộ Niết-bàn (Nibbānasampatti) mà thôi, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Icchitaṃ patthitaṃ amhaṃ,

khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 

Cầu mong sớm được thành tựu như ý.

2563 / DL. 2020

Rừng Núi Viên Không, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu                                      

Tỳ-khưu Hộ-Pháp, (Dhammarakkhita Bhikkhu)

(Aggamahāpaṇḍita)

 

 

 

MỤC LỤC

KỆ LỄ BÁI TAM BẢO 

LỜI NÓI ĐẦU 

Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật-Giáo 

* Đức-Bồ-tát tiền-kiếp đầu tiên của Đức-Phật Gotama

* Đức-Bồ-tát kiếp chót của Đức-Phật Gotama

* Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama

– Nguyện ước của Đức-Bồ-tát Sumedha

– Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha được thọ ký

– Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có tâm đại-bi

* Thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp

* Thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật

* Đức-Phật Gotama

– 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ

– 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung

– 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng

– Tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara

* Nhận xét về Đức-vua Bồ-tát Vessantara

– Thỉnh Đức-Bồ-tát Setaketu giáng thế

– Suy xét 5 điều trước khi tái-sinh

– Đức-Bồ-tát tái-sinh đầu thai làm người

– Chánh-cung Hoàng-hậu Mahāmāyādevī thấy mộng lành

– Quân sư bà-la-môn đoán mộng

– Oai lực kiếp chót của Đức-Bồ-tát

* Rằm tháng tư – Đức-Bồ-tát đản-sinh

– Chư-thiên, chư phạm-thiên tụ hội

– Đức-Bồ-tát truyền dạy lời tối quan trọng đầu tiên

– Người và vật gồm 7 thứ đồng sinh với Đức-Bồ-tát

– Đầu thai sinh làm người có 4 hạng người

– Tích vị Đạo-sĩ Kāḷadevila

– Lễ đặt tên Đức-Bồ-tát Thái-tử

– Phật mẫu Mahāmāyādevī quy thiên

– Tuyển chọn nhũ-mẫu

– Cuộc đời Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha

– Nguyên nhân Đức-Bồ-tát đi xuất gia

– Đức-Bồ-tát Siddhattha đi xuất gia

– Đức-Bồ-tát thọ giáo pháp-hành thiền-định

– Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành khổ-hạnh

– Đức-Bồ-tát từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh

– Đức-Bồ-tát thọ nhận cơm sữa bò của nàng Sujātā

– Ngôi bồ-đoàn quý-báu phát sinh

– Ngôi bồ-đoàn nơi toàn thắng Ác-ma-thiên

* Đêm rằm tháng tư – Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành Đức-Phật Gotama

– Tam-Minh (Tevijja)

1- Tiền-kiếp-minh

2- Thiên-nhãn-minh

3- Trầm-luân tận-minh

 – Phật ngôn đầu tiên của Đức-Phật Gotama

– Đức-Phật an hưởng pháp vị giải thoát Niết-bàn

– Cúng dường vật thực đầu tiên lên Đức-Phật

– Đức-Phật suy xét về pháp siêu-tam-giới

– Đại-phạm-thiên thỉnh Đức-Phật thuyết pháp

– Chuyển-Pháp-Luân đầu tiên

– Đức-Phật thuyết kinh Chuyển-Pháp-Luân

– Ngài Đại-Trưởng-lão Aññāsikoṇḍañña

* Ngày lịch sử trọng đại trong Phật-Giáo

* Buddhakicca: Phận-sự của Đức-Phật

* 45 hạ của Đức-Phật Gotama

– Hạ thứ nhất

– Hạ thứ nhì đến hạ thứ năm

– Hạ thứ sáu

– Hạ thứ bảy

– Hạ thứ tám đến hạ thứ mười

– Hạ thứ mười một đến hạ thứ mười hai

– Hạ thứ mười ba

– Hạ thứ mười bốn

– Hạ thứ mười lăm và hạ thứ mười sáu

– Hạ thứ mười bảy đến hạ thứ hai mươi

  •  Ngài Trưởng-lão Ānanda làm thị giả thường trực
  •  4 đặc ân khước từ
  •  4 đặc ân khẩn khoản

– Hạ thứ hai mươi mốt đến hạ thứ bốn mươi bốn

– Hạ thứ bốn mươi lăm

* Những ngày tháng cuối cùng của Đức-Phật

– Ngài Đại-Trưởng-lão Sāriputta tịch diệt Niết-bàn

– Ngài Đại-Trưởng-lão Mahāmoggallāna tịch diệt Niết-bàn

– Ác-Ma-Thiên thỉnh Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn

– Chánh-pháp 37 pháp chứng đắc Thánh-đạo

– Từ kinh-thành Vesālī đến khu rừng Kusinārā …

– Đức-Phật thọ thực món sūkuramaddava

* Rằm tháng tư – Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn…

– Cúng dường Đức-Phật

– Ngài Trưởng-lão Ānanda khóc

– Lý do Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn tại Kusinārā

– Đêm cuối cùng của Đức-Phật

– Pháp và Luật là Vị Tôn Sư

– Lời giáo huấn cuối cùng của Đức-Phật

– Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn

 

Bài viết trích từ cuốn Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật Giáo – Tỳ Khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) biên soạn. Xem bản PDF cuốn sách tại đây. Xem bộ Nền Tảng Phật Giáo và các sách khác cùng tác giả tại đây.

Con Đường Giải Thoát Khổ - Đoạn Kết - Khổ Đế & Niết Bàn
Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật Giáo - Đức Bồ Tát Tiền Kiếp Của Đức Phật Gotama

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *