* Quả của 10 đại-thiện-nghiệp

Đại-thiện-nghiệp có 10 loại tính theo 3 môn: thân- môn có 3 đại-thiện-nghiệp, khẩu-môn có 4 đại-thiện- nghiệp, ý-môn có 3 đại-thiện-nghiệp.

*   Thân đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp do thân- môn, có 3 thân đại-thiện-nghiệp:

1- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh.

2- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp.

3- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm.

*   Khẩu đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp do khẩu- môn có 4 khẩu đại-thiện-nghiệp:

1-  Đại-thiện-nghiệp không nói-dối.

2-  Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ.

3- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục.

4- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích.

*   Ý đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp do ý-môn, có

3 ý đại-thiện-nghiệp:

1-  Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải, tài sản của người khác.

2-  Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác.

3-  Đại-thiện-nghiệp chánh-kiến thấy đúng, hiểu đúng theo sự-thật chân-lý.

Trong 10 đại-thiện-nghiệp, mỗi đại-thiện-nghiệp có đối-tượng khác nhau, có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- thiện-tâm tạo mỗi đại-thiện-nghiệp khác nhau, cho nên, quả của mỗi đại-thiện-nghiệp khác nhau:

1- Quả của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- nghiệp sát-sinh, tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh.

 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp không sát-sinh trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong  thời-kỳ tái-sinh  kiếp  sau  (paṭisandhikāla) có  đại- quả-tâm  gọi  là  tái-sinh-tâm  (paṭisandhicitta)  làm  phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ.

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 23 quả-báu của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh trong kiếp quá-khứ của người ấy.

Trong Chú-giải Khuddakapātha giảng giải 23 quả báu của đại-thiện-nghiệp không sát sinh trong kiếp quá-khứ của người ấy như sau:

Kiếp hiện-tại của người ấy:

1-  có thân hình không tật nguyền, đầy đủ các bộ phận lớn nhỏ trong cơ thể.

2-  có thân hình cân đối xinh đẹp.

3-  là người nhanh nhẹn.

4- có lòng bàn tay, lòng bàn chân đầy đặn.

5- có thân hình xinh đẹp, không tỳ vết.

6-  có da thịt mềm mại, hồng hào.

7-  có thân hình sạch sẽ, trong sáng.

8-  có đại-thiện-tâm dũng cảm, không sợ hãi.

9- có sức khỏe dồi dào.

10- có giọng nói thanh tao, lời nói ngọt ngào, suôn sẻ.

11- được mọi người quý mến.

12- có thuộc hạ tùy tùng, bạn bè đoàn kết thương yêu.

13- thân tâm được an-lạc tự tại, không hoảng sợ.

14- không bị tai nạn do khí giới, thuốc độc…

15- có trí-tuệ sáng suốt.

16-  có nhiều bạn bè thân thiết.

17-  có thân hình đẹp đẽ, đáng quý mến.

18-  có các bộ phận lớn nhỏ trong thân thể đẹp đẽ.

19- là người ít bệnh hoạn ốm đau.

20-  là người có tâm thường an-lạc.

21-  là người thường được sống gần gũi với con cháu.

22- là người được trường thọ, sống lâu.

23- không có một ai có thể mưu sát được.

Đó là 23 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không sát- sinh mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ.

2- Quả của đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- nghiệp trộm-cắp, tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp.

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong  thời-kỳ tái-sinh  kiếp  sau  (paṭisandhikāla) có  đại- quả-tâm  gọi  là  tái-sinh-tâm  (paṭisandhicitta)  làm  phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ.

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 11 quả-báu của đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp trong  kiếp quá-khứ của người ấy.

Trong Chú-giải Khuddakapātha giảng giải 11 quả báu của đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp trong kiếp quá-khứ của người ấy như sau:

Kiếp hiện-tại của người ấy:

1-   là người có nhiều của cải quý giá, giàu sang.

2-   có đầy đủ của cải, tài sản như lúa gạo, vàng bạc, châu báu, …

3-  là người có nhiều của cải, tài sản lớn lao, giàu sang phú quý, tiêu dùng không sao hết được.

4-  nếu chưa có thứ của cải nào thì sẽ có thứ của cải ấy.

5- đã có những thứ của cải quý giá nào như vàng bạc, ngọc ngà, châu báu,… rồi, thì những thứ của cải quý giá ấy được giữ gìn duy trì bền vững lâu dài.

6- mong muốn những thứ của cải quý giá nào, thì chắc chắn mau chóng thành tựu như ý.

7-  có được những thứ của cải, tài sản lớn lao mà không bị thiệt hại do lửa thiêu cháy, không do nước lũ cuốn trôi, không do kẻ  trộm cướp chiếm đoạt, không  do nhà vua tịch thu, không do người không ưa thích chiếm đoạt.

8-  khi đã có của cải tài-sản rồi, chính mình là người sở hữu của cải tài-sản ấy, không có liên quan với người khác.

9- là người có khả năng chứng đắc được pháp siêu-tam-giới (4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn).

10-   là người không thường nghe đến danh từ “không có”, bởi vì muốn thứ nào thì có ngay thứ ấy.

11-  là người sống được an-lạc.

Đó là 11 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không trộm- cắp mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ.

3- Quả của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- nghiệp tà-dâm, tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm.

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp không tà-dâm trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong  thời-kỳ tái-sinh  kiếp  sau  (paṭisandhikāla) có  đại- quả-tâm  gọi  là  tái-sinh-tâm  (paṭisandhicitta)  làm  phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ.

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 20 quả-báu của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm trong kiếp quá-khứ của người ấy.

Trong Chú-giải Khuddakapātha giảng giải về 20 quả báu của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm trong kiếp quá- khứ như sau:

Kiếp hiện-tại của người ấy:

1-  là người không có người oan trái.

2-  là người được mọi người thương yêu quý mến.

3-  là người có nhiều của cải giàu sang phú quý.

4-  là người ngủ được an-lạc.

5-  là người thức được an-lạc.

6-  là người có thể tránh được 4 cõi ác-giới.

7-  sinh làm người đàn ông hoàn toàn 100%.

8-  là người có tính nhẫn-nại, ít nóng giận.

9-     là người sinh ra trong dòng họ cao quý, có tính khiêm nhường.

10-   là người có tính minh bạch rõ ràng, không che giấu tội-lỗi.

11-   là người không có tật nguyền, có thân hình xinh đẹp, đáng ngưỡng mộ.

12-   là người có sắc diện trong sáng.

13-  là người được mọi người tin tưởng.

14-  là người có ngũ-quan (5 giác-quan của con người) đầy đủ và tốt đẹp.

15-  là người có tư cách đáng kính.

16-  là người không có chứng bệnh đáng ghê sợ.

17- là người có trí-tuệ, đời sống được an-lạc.

18- là người sống nơi nào cũng được an-lạc.

19- là người không có tai-hại, không có oan trái.

20- là người thường được sống gần gũi với người thân.

Đó là 20 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không tà- dâm mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ.

4- Quả của đại-thiện-nghiệp không nói-dối

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- nghiệp nói-dối, tạo đại-thiện-nghiệp không nói-dối.

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp không nói-dối trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong  thời-kỳ tái-sinh  kiếp  sau  (paṭisandhikāla) có  đại- quả-tâm  gọi  là  tái-sinh-tâm  (paṭisandhicitta)  làm  phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ.

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 14 quả báu của đại-thiện-nghiệp không nói-dối trong kiếp khứ khứ của người ấy.

Trong Chú-giải Khuddakapātha giảng giải về 14 quả báu của đại-thiện-nghiệp không nói-dối trong kiếp quá- khứ như sau:

Kiếp hiện tại của người ấy:

1-  là người có ngũ-quan (5 giác-quan của con người) trong sáng.

2-  là người có giọng nói ngọt ngào, dễ nghe.

3- là người có đôi hàm răng đều đặn, đẹp đẽ.

4- là người có thân hình không mập quá.

5- là người có thân hình không ốm quá.

6- là người có thân hình không thấp quá.

7- là người có thân hình không cao quá.

8-  là người có da thịt mịn màng, mềm mại.

9-  là người mà trong miệng có mùi thơm tho thoát ra dễ chịu như mùi hoa sen.

10-  là người nói được nhiều người tin theo, không có ai ganh tỵ.

11- là người nói được nhiều người muốn nghe.

12-  là người có cái lưỡi mềm mỏng, màu hồng như cánh hoa sen đỏ.

13-  là người có định tâm vững vàng.

14-  là người có lời nói rõ ràng, ý nghĩa sâu sắc, được nhiều người tin tưởng và tôn trọng.

Đó là 14 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không nói- dối mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ.

5- Quả của đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- nghiệp nói lời chia rẽ, tạo đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ.

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) có đại- quả-tâm gọi  là  tái-sinh-tâm  (paṭisandhicitta)  làm  phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ.

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 6 quả- báu của đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ trong kiếp quá-khứ của người ấy.

Kiếp hiện tại của người ấy:

1-   là người hoà thuận với vợ chồng, anh chị em, bà con, với mọi người.

2-   là người không bị người khác gây gổ, không bị tật.

3-   là người có nhiều bạn bè thân thiết.

4-   có tình bằng hữu thân thiết bền vững.

5- có nhiều người thương yêu quý mến.

6- sống được an-lạc, ít khổ tâm.

Đó là 6 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ.

6- Quả của đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- nghiệp nói lời thô tục, tạo đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục.

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) có đại- quả-tâm gọi  là  tái-sinh-tâm  (paṭisandhicitta)  làm  phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ.

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 6 quả- báu của đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục trong kiếp quá-khứ của người ấy.

Kiếp hiện tại của người ấy:

1- là người thường được nghe những lời nói ngọt ngào đáng hài lòng.

2-  là người được nhiều người thương yêu quý mến.

3-   là người thường được nghe lời tán dương ca tụng, không bị vu oan giá hoạ.

4-  là người thường được nghe những lời thân thiết.

5- là người sống an-lạc.

6-  là người có giọng nói rất hay, dễ mến.

Đó là 6 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ.

7-  Quả của đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- nghiệp nói lời vô ích, tạo đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích.

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) có đại- quả-tâm gọi  là  tái-sinh-tâm  (paṭisandhicitta)  làm  phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ.

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 7 quả- báu của đại-thiện-nghiệp không nói lời vô  ích  trong kiếp quá-khứ của người ấy.

Kiếp hiện tại của người ấy:

1- là người có nhiều người tin theo lời nói của mình.

2- là người có nhiều người thương yêu quý mến.

3-  là người được nhiều người kính trọng.

4-  là người có khả năng nói cho nhiều người tin theo.

5- là người sống hạnh phúc an-lạc.

6-  là người có nhiều quyền lực trong đời.

7-   là người có nhiều trí-tuệ, có khả năng đối đáp rất nhanh nhẹn.

Đó là 7 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ.

*  Quả của đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- nghiệp uống rượu, bia và các chất say, tạo đại-thiện- nghiệp không uống rượu, bia và các chất say.

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say trong đại-thiện- tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla)   có   đại-quả-tâm   gọi   là   tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ.

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 30 quả báu của đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say trong kiếp quá-khứ của người ấy.

Trong Chú-giải Khuddakapātha giảng giải về 30 quả báu của đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say trong kiếp quá-khứ như sau:

Kiếp hiện-tại của người ấy:

1-  là người có trí-tuệ sáng suốt, hiểu biết mọi công việc đã làm, đang làm và sẽ làm.

2-  là người thường có trí nhớ.

3-  là người không loạn trí, điên cuồng.

4-  là người có trí-tuệ, thông minh, nhạy bén.

5- là người có sự tinh-tấn không ngừng.

6-  là hạng người có tam-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si) từ khi đầu thai.

7-  là người không bị câm điếc, từ khi đầu thai.

8- là người có trí-tuệ sáng suốt, không mê muội.

9- là hạng người không dể duôi trong mọi thiện-pháp.

10- là hạng người đa-văn túc-trí, học nhiều hiểu rộng.

11- là người có thân hình đầy đủ, cân đối các bộ phận lớn nhỏ xinh đẹp.

12-  là người ít gặp tai nạn.

13-  là người ít có sầu não, khổ tâm.

14-  là người thường nói lời chân-thật, đáng tin.

15-  là người không nói lời chia rẽ, không nói lời thô tục, không nói lời vô ích.

16- là người có sự tinh-tấn không ngừng ngày đêm trong mọi công việc phước-thiện.

17-  là người có lòng biết ơn và biết đền ơn đối với người ân nhân của mình.

18-  là người hiểu biết mọi công việc đã làm.

19-  là người không có tính keo kiệt, bủn xỉn của cải của mình.

20-  là người có tâm hoan hỷ trong việc tạo phước- thiện bố-thí của cải đến cho người khác.

21-  là người có giới hạnh đầy đủ và trọn vẹn.

22- là người trung thực với mình và mọi người.

23- là người ít sinh tâm sân hận.

24- là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, không dám làm ác.

25- là người biết ghê-sợ tội-lỗi, không dám làm ác.

26- là người có chánh-kiến thấy đúng, có khả năng

thấy rõ, biết rõ thật-tánh của các pháp.

27- là người có nhiều phước-thiện cao thượng.

28- là người có nhiều trí-tuệ, hiểu biết các pháp.

29-  là bậc thiện-trí hiểu biết phân biệt được điều lợi, điều hại, điều chánh, lẽ tà,…

30-  là bậc thiện-trí biết sự lợi ích kiếp hiện-tại, sự lợi ích kiếp vị-lai, sự lợi ích tối-thượng Niết-bàn.

Đó là 30 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ.

PHẦN II – 10 ĐẠI-THIỆN-NGHIỆP
PHẦN II – Đại-thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *